Tại Lê Anh ITT, chúng tôi tuyển dụng, phát triển nhân viên dựa trên năng lực và cung cấp một môi trường làm việc hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi muốn Lê Anh ITT trở thành một nơi mà mọi người có thể là chính mình và phát huy hết năng lực của bản thân.

Chúng tôi liên kết và hợp tác với nhiều hiệp hội Logistic, thương mại lớn hàng đầu trong nhiều thị trường tăng trưởng cao trên thế giới. Trong các thị trường này, chúng tôi phục vụ khách hàng thông qua bốn thị trường chính: Mỹ, Úc, New Zealand, Châu Âu. Các thị trường này được hỗ trợ bởi một loạt các nhóm chuyên gia chuyên nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Bạn quan tâm đến cơ hội làm việc tại LÊ ANH?

Để nhận thông tin cơ hội việc làm, vui lòng tải file Form thông tin ứng viên TẠI ĐÂY và điền đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó gửi về email: daniel@leanh.com.vn và vivian@leanh.com.vn.

Call Now