THỦ TỤC HẢI QUAN:

Đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá của khách hàng không bị chậm trễ bởi các thủ tục hải quan thông quan với sự sàng lọc cẩn thận và chính xác các loại giấy tờ trước khi đăng kiểm.

Luôn cập nhật những thay đổi về các điều khoản và thủ tục hải quan cho khách hàng.
Lê Anh ITT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu …
Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Thủ tục hải quan
Đăng ký
Kiểm tra

Mạng lưới kinh doanh và đối tác

Call Now