THU GOM HÀNG HÓA:

Từ những kiện hàng lẻ (LCL) cho tới các giải pháp gom hàng đa quốc gia hoàn chỉnh, Lê Anh ITT luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ gom hàng lẻ cho các kiện hàng nhỏ về số lượng và trọng lượng mà không thể tận dụng hết sức chứa của một container. Với dịch vụ của Le Anh ITT kiện hàng của bạn sẽ được đóng riêng biệt và sắp xếp chúng với nhau dựa trên điểm đến sau khi đảm bảo độ tương thích với các hàng hóa khác. Hàng hóa của bạn sau đó được chuyển tải tới điểm đến cuối cùng.

Mạng lưới kinh doanh và đối tác

Call Now